அருள்வாக்கு

செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் ஸ்ரீ மாரமங்கலம் மகாராஜா மன்றும் பரிவார தெய்வங்களின் அருளால் அருள்வாக்கு மற்றும் குறி சொல்லப்படும்.
Image
முன்பதிவுக்கு
+91 95666 70472